Descobreix Granollers

La ciutat de Granollers està situada al centre del Vallès Oriental, comarca de la qual és capital. La seva privilegiada situació geogràfica ha afavorit, des d’antic, el desenvolupament agrícola i, sobretot, comercial. Es conserven testimonis de la ciutat des l’època romana, moment en què esdevingué cruïlla de camins i mercat de productes agrícoles. La vila actual és de fundació medieval i va créixer al voltant de l’església parroquial de Sant Esteve i de l’antic camí de Barcelona. Consolidà el seu caràcter comercial amb un important mercat setmanal que es desenvolupa sota La Poxada (1586 – 1587), símbol avui del municipi. Ciutat moderna, va créixer com a centre comercial i, des de primers del segle XX, conserva destacats edificis residencials i públics, la majoria obra de Raspall, arquitecte municipal de la vila des de l’any 1907.

Actualment, Granollers manté una activitat econòmica important, de la qual el comerç continua essent un sector destacat.

TOP